Ankiety w strategii marketingowej banków

Ankiety w strategii marketingowej banków

Badania marketingowe – to bardzo popularny zwrot w wielu branżach.

Coraz więcej firm i instytucji zatrudnia specjalistów w tej dziedzinie.

Marketingowcy działają oczywiście również w sektorze bankowości.

W swojej pracy korzystają z wielu różnych technik i rozwiązań.

Jednym z częściej stosowanych narzędzi jest ankieta.

Czynność polega na pisemnym kontaktowaniu się badacza z rynkiem.

Rynek to dość ogólny termin.

W tym wydaniu odnosi się do konsumentów.

Chcąc wykazać się większą celnością zejdźmy poziom niżej tam zobaczmy grupy ludzi o charakterystycznych i wspólnych cechach – to są segmenty docelowe.

W każdym segmencie znajdują się pojedynczy konsumenci, dla celów ankietowych zwani respondentami.

Ankiety w strategii marketingowej banków

Załóżmy, że ankietę rzeczywiście zamówił bank.

Kwestionariusz ankiety trafia bezpośrednio albo wirtualnie do rąk respondenta.

Respondent odpowiada pisemnie lub elektronicznie na każde postawione w ankiecie pytanie.

Narzędziem pomiarowym w tym wypadku jest kwestionariusz ankietowy.

Kwestionariusz, jeśli jest w formie papierowej, jest rozprowadzany na spotkaniach, zjazdach, zebraniach i innych zgromadzeniach.

Uczestnicy samodzielne wypełniają ankietę i oddają przedstawicielowi firmy badawczej.

W celu zapewnienia anonimowości respondenci mogą wrzucać kwestionariusze do urny.

Inną formą zbierania odpowiedzi jest wywiad bezpośredni.

Ankieter osobiście wchodzi w interakcję z respondentem i odczytuje mu pytania, a następnie zapisuje odpowiedzi.

Banki do dziś korzystają z tej formy zbierania opinii o pracy placówek.

Kolejnym przykładem ankiety jest model badania (CAWI) (Computer-Assisted Web Interview), czyli ankieta internetowa.

Polega na zadawaniu odwiedzającym stronę www, portal społecznościowy, lub landing page, pytań typu:

  • Czy wiesz jaki jest najbezpieczniejsze banki w Polsce?
  • Który bank ma najlepszą aplikację mobilną?
  • Czy częściej płacisz kartą plastikową czy telefonem, itd.

Inny sposób kolportowania ankiety to wysłanie linku do badań osobom z list mailingowych (np. klientom).

Jakie są zalety badań ankietowych?

W zależności od sposobu propagacji kwestionariusza można liczyć na znaczną dostępność respondentów.

Największa oczywiście będzie na spotkaniach zamkniętych, gdzie ludzi są zobligowani do udzielenia odpowiedzi samym tylko uczestnictwem w zgromadzeniu.

W badaniu internetowym trzeba postarać się o znalezienie odpowiedniego kanału komunikacji.

Takiego, w którym walnie uczestniczą typowani za pomocą demografii, psychografii, lub behawioryzmu, respondenci.

Następny plus to możliwość szybkiego przetworzenia danych uzyskanych z pomiaru.

Dalej, szybkość realizacji i relatywnie niskie koszty.

Zastosowanie nowoczesnej technologii promuje multimedialność i interaktywność procesu.

Wadą, jaką zauważyć można w badaniach ankietowych jest rzeczywiście ograniczony zasięg.